• Firma ELT Inkdry Adamov získala ocenění
    ZLATÝ EMBAX 2003 za sušení Inkdry plus CU pro lakovací zařízení.